Stranica u rekonstrukciji

Lepton d.o.o.

za proizvodnju, trgovinu i usluge
HR-44000 Sisak, Obrtnička 10
OIB 86412527316

MB 2702215
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Sisku
MBS 120011847
Temeljni kapital 30.000,00kn, uplaćen u cijelosti
Uprava: Jasna Vrbanus